Център за асистирана репродукция лого

За дарения

Центърът се финансира чрез трансфер от Републиканския бюджет, но в него могат да постъпват и средства под формата на дарения. От 2011 година с до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на „Център за асистирана репродукция“! Всички, дарени от Вас средства, ще бъдат използвани единствено и само за лечение на стерилитета. Условията за дарения може да видите по-долу.

Дарения в полза на Център „Фонд за асистирана репродукция“ в български лева (BGN) се приемат по сметка:

Получател:
Център за асистирана репродукция
Банка
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Банкова сметка
(IBAN) BG31 BNBG 9661 3100 1287 01
Банков код
NBG9661

Дарения в полза на „Център за асистирана репродукция”

От тази година с до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на „Център за асистирана репродукция”.

Списък на дарителите по години:

2023 година

А.Кирова – 600 лв.
Боян Великов – 65 лв.
Д. Дабкова – 1200 лв.
Иван Гамаков – 60 лв.
Йоанна Пенкова – 120 лв.
Кампанула ЕМ ООД – 2200 лв.
Катя Шипочка – 100 лв.
Лидия Найденова – 450 лв.
Мелексис България ЕООД – 809 лв.
Милен Касъров – 60 лв.
Стефан Бошнаков – 100 лв.
ТД София – 312 лв.
Лидия Найденова – 150 лв.

ОБЩО: 6226.00 лв.

2022 година

КАМПАНУЛА ЕМ ЕООД- 500 лв.
Соня Сталинова Димитрова-230 лв.
Стефан Бошнаков-150 лв.
ТД София-23 лв.
Милен Касъров- 5 лв.
Д. Дабкова- 100 лв.
Милен Касъров- 5 лв.
ТД София-23 лв.
Д. Дабкова- 100 лв.
Милен Касъров- 5 лв.
Д. Дабкова-100 лв.
ТД София-23 лв.
Лидия Бориславова Найденова-150 лв.
Соня Сталинова Димитрова-100 лв.
ТД София -23 лв.
Милен Касъров-5 лв.
Д. Дабкова-100 лв.
Иван Сашев Мирчев- 100 лв.
Соня Сталинова Димитрова- 100 лв.
Милен Касъров-5 лв.
ТД София- 23 лв.
Д. Дабкова-100 лв.
А.Кирова – 50 лв.
Соня Сталинова Димитрова-100 лв.
Милен Касъров-5 лв.
А.Кирова – 50 лв.
ТД София -23 лв.
Лидия Бориславова Найденова-150 лв.
Д. Дабкова-100 лв.
Констатин Димчев Тишев- 50 лв.
Соня Сталинова Димитрова-100 лв.
Милен Касъров- 5 лв.
Дарение отА. Кирова- 50 лв.
ТД София-23 лв.
Калина Георгиева Стоилкова-1 000 лв.
Д. Дабкова-100 лв.
Соня Сталинова Димитрова-100 лв.
Габриела Методиева Методиева- 50 лв.
Милен Касъров-5 лв.
Д. Дабкова- 100 лв.
ТД София-23 лв.
А.Кирова -50 лв.
МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД-100 лв.
Милен Касъров-5 лв.
ТД София-23 лв.
А.Кирова – 50 лв.
Д. Дабкова- 100 лв.
Соня Сталинова Димитрова- 100 лв.
Лидия Бориславова Найденова- 150 лв.
ТД София-23 лв.
Вилиана Петрова Бакалова- 100 лв.
Милен Касъров- 5 лв.
А.Кирова – 50 лв.
Д. Дабкова- 100 лв.
Боян Великов- 25 лв.
Соня Сталинова Димитрова- 100 лв.
Милен Касъров-5 лв.
Д. Дабкова-100 лв.
ТД София-26 лв.
А.Кирова – 50 лв.
Боян Великов- 25 лв.
Иван Володиев Димитров- 2 000 лв.
А.Кирова – 50 лв.
Д. Дабкова-100 лв.
ТД София-26 лв.
Милен Касъров- 5 лв.
Лидия Бориславова Найденова-150 лв.
Николета К. Лингорова – Христова-350 лв.
ОБЩО: 7922.00 лв.

2021 година

Александър Анриев Георгиев-4 082 лв.
Д. Дабкова-1 200 лв.
Евелина Петрова Бодурова-250 лв.
Ивайло Николаев Даскалов-8 247 лв.
Константин Димчев Тишев-50 лв.
Лидия Бориславова Найденова-480 лв.
Людмила Юриева Стоименова -100 лв.
Милен Касъров-60 лв.
Николай Илиев Лалев-неизвестно лице-60 лв.
Николета К. Лингорова – Христова-200 лв.
Соня Сталинова Димитрова-1 310 лв.
Стефан Владимиров Бошнаков-1 480 лв.
ТД София -276 лв.
Флекс Спейс ЕООД -1 000 лв.
ОБЩО: 18795.00 лв.

2020 година

Весела Асенова Димитрова – 655.00 лв
Д. Дабкова – 1200,00 лв
Калина Стойкин – 10 000,00 лв
Лидия Бориславова Найденова – 360,00 лв
Любомир Димитров Иванов – 100,00 лв
Милен Касъров – 60,00 лв
Дарение от Радослав Маринов Йорданов – 100,00 лв
Соня Сталинова Димитрова – 1100 ,00
Стефан Владимиров Бошнаков – 50,00 лв
ТД София – 234,00 лв
Флекс Спейс ЕООД – 2500,00 лв
Николета К. Лингорова-Христова – 500,00 лв
ОБЩО: 16859,00 лв.

2019 година

Пламен Стоянов Драгиев – 300,00
Стефан Влад.Бошнаков – 540,00
Борис Трифонов – 494,00
68 бригада-спец.сили-Милен Касъров – 27,00
ТД СОфия-град – 195,00
Лидия Бориславова Найденова – 330,00
Адм.съд-В.Търнова Д.Дабкова – 650,00
Весела Асенова Димитрова – 1085,00
ОБЩО: 13621,00 лв.

2018 година

Дианка Дабкова – адм. Съд гр. В. Търново – 300,00 лв.
Мария Йорданова Найдова – 500,00 лв.
Милен Касъров – 68 бригада спец. сили – 12,00 лв.
Петър Георгиев Капитански – 100,00 лв.
ТД София – благотворителност по ведомост – 78,00 лв.
Габриела Николаева Козарева – 4324,00 лв.
Калина Станиславова Стойкин – 10000,00 лв.
Радостина Георгиева Томова – 20,00 лв.
Стефан Бошнаков – 160,00 лв.
ОБЩО: 15890,00 лв.

2017 година

Людмила Михайлова Тончева – 70,00 лв.
Адм. Съд гр. Велико Търново – 50,00 лв.
Флекс Спейс 2011 ЕООД – 1 000,00 лв.
Милен Касъров – 68 бригада спец. сили – 24,00 лв.
Калина Георгиева Стоилкова- 800,00 лв.
Догорвор 507/14.12.2017 ДП РВД ТПП – 5 000,00 лв.
Калина Станиславова СтойкинН – 4 000,00 лв.
Дианка Дабкова – адм. Съд гр. В.Търново – 550,00 лв.
Политическа партия „Възраждане“ – 133 718,00 лв.
Стефан Владимиров Бошнаков – 200,00 лв.
ТД Софи -благотворителност по ведомост – 136,00 лв.
Дарение – 2,00 лв.
ОБЩО: 145 550,00 лв

2016 година

Дарение от тд софия – 120,00 лв.
ДП Ръководство Въздушно Движение – 5 000,00 лв.
Димитър Петров Петърчев – 500,00 лв.
Милен Петков Касъров 68Бигада спец.сили – 24,00 лв.
Дриймикс ООД – 350,00 лв.
Администр. съд гр.В.Търново Д.Дабаков – 350,00 лв.
Калина Георгиева Стоилкова – 430,00 лв.
Мая Денкова Колева – 180,00 лв.
Калина Станиславова Стойкин – 1 000,00 лв.
Изипей Чейси 31 ЕООД – 540,00 лв.
ОБЩО: 8494,00 лв

2015 година

Мирослава Бориславова Борисова – 40,00 лв.
Милен Петков Касъров – 2,00 лв.
Милен Петков Касъров – 2,00 лв.
Милен Петков Касъров – 2,00 лв.
Милен Петков Касъров – 2,00 лв.
Милен Петков Касъров – 2,00 лв.
Людмила Пламенова Михайлова – 20,00 лв.
Милен Петков Касъров – 2,00 лв.
Людмила Пламенова Михайлова – 20,00 лв.
Милен Петков Касъров – 2,00 лв.
Милен Петков Касъров – 2,00 лв.
Димитър Петров Петърчев – 500,00 лв.
Борислава Любенова Цветанова – 100,00 лв.
Милен Петков Касъров – 2,00 лв.
ДП Ръководство въздушно движение – 9 000,00 лв.
Албена Красимирова Петрова – 40,00 лв.
Тодор Иванов Станев – 50,00 лв.
ОБЩО: 9788,00 лв

2014 година

ДРИЙМИКС ООД – 570,00 лв.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТЪРЧЕВ – 500,00 лв.
ДИАНА ЛЮБЕНОВА МИЛАЧКОВА – 50,00 лв.
JEREMIE JEAN TOUCHARD – 500,00 лв.
Александър Руменов Райчев – 300,00 лв.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА КИРИЛОВА – 1 000,00 лв.
ЦВЕТЕЛИНА ЕТИЕНОВА ТОДОРОВА – 80,00 лв.
КАЛИНКА ИВАНОВА ТЕНКОВА-ЙОРДАНОВА – 300,00 лв.
ОБЩО: 3300,00 лв

2013 година

Булгрийс Пропърти Енд Сървис ЕООД – 270,00 лв
Борис Петров Годжунов – 500,00 лв
Димитър Петров Петърчев – 500,00 лв
Елена Петрова Кирилова – 1000,00 лв
Красимира Йорданова Шидерска – 35,00 лв
Петя Димитрова Стоянова – Керанова – 500,00 лв
Красимир Александров Алеков – 1000,00 лв
ОБЩО: 3805,00 лв

2012 година

ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА ТЕРЗИЕВА – 1000,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
EASYPAY Мирослава Тодорова Никол – 50,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
ЕЛЕНА АНАТОЛИЕВНА СЕРЕБРЯННИК – 695,00 лв
АССЕТ С.К. ЕООД – 1100,00 лв
КАТЯ ЛЮБОВ ШИПОЧКА – 100,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ ЕАД – 20,00 лв
КРАСИМИР ХРИСТОВ ШЕКЕРДЖИЕВ – 50,00 лв
АНТОН ПАВЛОВ БАЕВ – 40,00 лв
Петър Димитров Манолов – 100,00 лв
ОБЩО: 3355,00 лв

2011 година

ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ АД – 20,00 лв
Елена Перова Кирилова – 1000,00 лв
ОБЩО: 1220,00 лв

2010 година

Елена Петрова Кирилова – 1400,00 лв
РАЙФАЙЗЕНБАНК БГ ЕАД – 15,00 лв
РАЙФАЙЗЕНБАНК БГ ЕАД – 200,00 лв
INTERNET SERVICES& COMMUNICATIONS – 10,00 лв
ОБЩО: 1625,00 лв

2009 година

Константин С. Димитров – 2,00 лв
Дание Прд. Драгнев – 3,00 лв
INTERNET SERVICES& COMMUNICATIONS – 5,00 в
Ваня А. Антонова – 10,00 лв
Кристина Н. Николова – 10,00 лв
Поля Б. Борисова – 20,00 лв
Ангел Т. Мануилов – 1,00 лв
Софка Ст. Генова – 5,00 лв
Марта Минчева – 10,00 лв
Анелия Станимирова Стоянова – 100,00 лв
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ – 8373,97 лв
РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ – 32600,00 лв
ОБЩО: 41139,97 лв