Център за асистирана репродукция лого

Кариери

При обявяване от ЦАР на конкурс за свободна длъжност, информацията се публикува в раздел „Конкурси“ и на електронната страница на Административния регистър, който се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА): https://iisda.government.bg/home