Център за асистирана репродукция лого

Новини

Изменения и допълнения от 01.04.2019

апр. 9, 2019

Уважаеми пациенти ,
Уведомяваме Ви , че от 01.04.2019 г. е в сила изменение ПОРДЦАР.
Основните изменения в него се отнасят до :
1.Граничната стойност на АМХ за кандидатстване е променена от 1 ng\ ml
на 0.5 ng\ml.
2.Има промяна в заявлението за кандидатстване за финансово и организационно подпомагане – приложение №2 към чл.31, ал.1
Същото може да бъде видяно и изтеглено в секция: “Документи

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...