Център за асистирана репродукция лого

Новини

Съобщение

юли 14, 2014

Министерския съвет прие ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2014 Г. за изменение и допълнение на Постановление на МС № 25 от 2009 г. за създаване на „Център за асистирана репродукция“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2009; изм. и доп. бр. 5 и 42 от 2011 г., бр. 47 и 103 от 2012 г.) с тези изменения финансирането на дейностите по асистирана репродукция за 2014 г. ще се осъществява от Републиканския бюджет (Министерство на здравеопазването) .

Центърът продължава своята ежедневна работа по приемане на заявителни документи. Общественият съвет провежда своите редовни заседания за одобрение на подалите заявления пациенти.
Измененията не пречат на клиниките да осъществяват дейности по асистирана репродукция на пациенти получили заповед за одобрение от Ц „ФАР“ през 2013 г.

Последни новини

Отчет за второ тримесечие на 2024г.

В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2024г. относно:Приети заявления за периода –...

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...