Център за асистирана репродукция лого

Новини

Съобщение

юли 14, 2014

Министерския съвет прие ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2014 Г. за изменение и допълнение на Постановление на МС № 25 от 2009 г. за създаване на „Център за асистирана репродукция“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2009; изм. и доп. бр. 5 и 42 от 2011 г., бр. 47 и 103 от 2012 г.) с тези изменения финансирането на дейностите по асистирана репродукция за 2014 г. ще се осъществява от Републиканския бюджет (Министерство на здравеопазването) .

Центърът продължава своята ежедневна работа по приемане на заявителни документи. Общественият съвет провежда своите редовни заседания за одобрение на подалите заявления пациенти.
Измененията не пречат на клиниките да осъществяват дейности по асистирана репродукция на пациенти получили заповед за одобрение от Ц „ФАР“ през 2013 г.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...