Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет за второто тримесечие на 2022г.

юли 20, 2022

Уважаеми пациенти,
в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за второто тримесечие на 2022г. относно:
Приети заявления за периода – 1467 бр. ; (1455 бр. за същия период на 2021г.)
Издадени заповеди за периода – 1510 бр. ; (1583 бр. за същия период на 2021г.)
Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Извършени планови проверки по изпълнение на договорите с ЛЗ за дейности по АР, финансирани със средства на ЦАР – 17 бр. Не са установени нарушения по клаузите на договорите.
Разходвани средства от бюджета за финансиране на процедури по АР за второ тримесечие – 5 198 543, 29 лв.
Представям на вашето внимание и данни от полугодишния отчет на ЦАР:
Броят на преминалите двойки е 2438, увеличен с 6,56 процента спрямо първото полугодие на 2021г. (2106 преминали в 2020г. и 2288 преминали в 2021г.).
Броят на клиничните бременности в 2022г. е 869 – 35,5 процента от преминалите в 2022г. и увеличение с 14 процента спрямо броя им в 2021г.;
Броят на раждания в 2022г. е 637, със 77 раждания повече от тези в 2021г.;
Броят на родени деца в 2022г. е 756, с 82 повече от родените деца в 2021г.
През първото полугодие на 2022г. са изплатени на ЛЗ общо 8 170 548 лв.
С пожелание за щастливо лято,
Ваша д-р М.Георгиева

Последни новини

Отчет за второ тримесечие на 2024г.

В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2024г. относно:Приети заявления за периода –...

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...