Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет за първо тримесечие на 2022 год.

апр. 13, 2022

Уважаеми пациенти, в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за първо тримесечие на 2022г. относно:
Приети заявления за периода – 1361 бр. ; (1584 бр. за същия период на 2021г.)
Издадени заповеди за периода – 1266 бр. ; (1363 бр. за същия период на 2021г.)
Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Разходвани средства от бюджета за заплащане на процедури за първото тримесечие на 2022г. – 2 972 005, 34 лв.
Извършени са 2 планови и 1 периодична проверки по изпълнение на договорите с ЛЗ за дейности по АР, финансирани със средства на ЦАР. Не са установени нарушения.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...