Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

апр. 11, 2023

Уважаеми пациенти,
В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:
Приети заявления за периода – 1396 бр. ; (1361 бр. за същия период на 2022г.)
Издадени заповеди за периода – 1304 бр. ; (1266 бр. за същия период на 2022г.)
Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Разходвани средства от бюджета за заплащане на процедури за първото тримесечие на 2023г. – 3 145 462, 05 лв.
През м.януари ЦАР сключи 27 договора за 2023г. с ЛЗ, които отговарят на изискванията на ПОРДЦАР.
Извършени са 5 планови проверки по изпълнение на договорите с ЛЗ за дейности по АР, финансирани със средства на ЦАР. Не са установени нарушения, дадени са съответни препоръки.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...