Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет за трето тримесечие на 2016

окт. 28, 2016

Уважаеми пациенти,
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам, че общата сума на изплатените средства по процедури от началото на 2016г. до 30.09.2016 г. е 9 192 712 лева.
За периода от 01.07.2016г. до 30.09.2016г. разходването на средства е в размер на 3 034 842 лева.
Завършените и платени процедури за трето тримесечие на 2016г. е 666 броя.
В този период са приети 845  заявления и са връчени 1037  заповеди за организационно и финансово подпомагане.
От началото на годината до 30.09.2016г. са приети общо 2 969  заявления и са връчени 2241 заповеди за организационно и финансово подпомагане.

Уважаеми пациенти, през месец ноември 2016г. заповеди за организационно и финансово подпомагане ще получат заявителите с входящи номера  до 32 100 включително.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...