Център за асистирана репродукция лого

Новини

Справка за полугодието на 2015

юли 15, 2015

Уважаеми пациенти,
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2015г. до 30.06.2015г., които са в размер на 2 845 812 лева. Завършените и платени процедури за второто тримесечие на 2015г. са 583бр. Прогнозният размер на средствата по чл.3, т.1 за третото тримесечие на 2015 година е 3 600 000 лева.
Обобщената справка на полугодишните отчети на лечебните заведения, извършващи дейности по асистирана репродукция по договор с ЦАР, сочи, че за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г. броят на преминалите двойки, финансирани от центъра, е 1407, броят на клиничните бременности е 371 (26%), а броят на родените през същия период деца е 450 (32%).
Приети са 2 132 броя заявления и са връчени 1797 заповеди за финансово и организационно подпомагане. Общата сума на изплатените средства по процедурите за полугодието е 4 583 679 лева.
За месец август заповеди за финансово и организационно подпомагане ще получат заявителите с вх.№ до 27100 вкл.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...