Център за асистирана репродукция лого

Новини

Трето тримесечие 2021 г

окт. 15, 2021

Уважаеми пациенти,  в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на  Център за асистирана репродукция, представям информация за трето тримесечие на 2021г. относно:


•    Разходвани средства от бюджета за финансиране на процедури по АР за трето тримесечие – 4 905 691, 29 лв.
•    Прогноза за броя на заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през следващото тримесечие, следващо отчетния период  – всички подадени заявления.
•    Приети заявления за периода – 1324 бр. ; (1442 бр. за същия период на 2020г.)
•    Издадени заповеди за периода – 1424 бр. ; (1562 бр. за същия период на 2020г.)
•    Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...