Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

ян. 18, 2024

Уважаеми пациенти,
В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:
Приети заявления за периода – 1401 бр. ; (1450 бр. за същия период на 2022г.)
Издадени заповеди за периода – 1421 бр. ; (1354 бр. за същия период на 2022г.)
Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Извършени планови и внезапни проверки по изпълнение на договорите с ЛЗ за дейности по АР, финансирани със средства на ЦАР – 5 бр. Не са установени нарушения по клаузите на договорите.
Разходвани средства от бюджета за финансиране на процедури по АР за четвърто тримесечие – 6 998 769, 47 лв.

.

Последни новини

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...