Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет за юли-септември 2017

окт. 20, 2017

Уважаеми пациенти,
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани за периода от 01.07.2017г. до 30.09.2017г., които са 2 800 782 лева.


Общият размер на разходваните средства за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г. е 9 341 043  лева.
Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет е 2 658 956 лв.
През третото тримесечие на 2017г. са приети 938 заявления за организационно и финансово подпомагане, връчени са 1237 заповеди и са стартирани 687 бр. процедури.
Към настоящия момент срокът за връчване на заповеди за организационно и финансово подпомагане е намален на 7 месеца от датата на подаване на заявление.

Последни новини

Отчет за второ тримесечие на 2024г.

В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2024г. относно:Приети заявления за периода –...

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...