Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет за юли-септември 2017

окт. 20, 2017

Уважаеми пациенти,
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани за периода от 01.07.2017г. до 30.09.2017г., които са 2 800 782 лева.


Общият размер на разходваните средства за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г. е 9 341 043  лева.
Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет е 2 658 956 лв.
През третото тримесечие на 2017г. са приети 938 заявления за организационно и финансово подпомагане, връчени са 1237 заповеди и са стартирани 687 бр. процедури.
Към настоящия момент срокът за връчване на заповеди за организационно и финансово подпомагане е намален на 7 месеца от датата на подаване на заявление.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...