Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет за януари – март 2014

юли 15, 2014

Във връзка с чл.7, т.12 и т.13 от Правилника за организацията на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция” обявяваме следната информация:

  1. Финансираните дейности по асистирана репродукция на Центъра за асистирана репродукция за периода януари – март 2014 година са в размер на 1 015 579 лева.
  2. Стартиралите процедури за първото тримесечие на 2014 година са 731 бр., а завършилите и платени процедури за този период са 78 бр.
  3. Броят на Заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през второто тримесечие на 2014г., е 650.
Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...