Център за асистирана репродукция лого

Новини

Към 30.03.2020г.

апр. 21, 2020

Уважаеми пациенти,  в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за първото тримесечие на 2020г. относно:
• Размер на средствата, изразходвани за периода – 3 623 262,59 лева.
• Прогноза за броя на заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през второто тримесечие, следващо отчетния период  – всички подадени заявления.
• Приети заявления за периода – 1347 бр. (1248 бр. за същия период на 2019г.).
• Издадени заповеди за периода – 1496 бр. (1137 бр. за същия период на 2019г.).
• Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...