Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет към 30.06.2019г.

юли 18, 2019

Уважаеми пациенти,  

Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2019г. до 30.06.2019г., които са в размер на 4 435 318 лева.

Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет за дейности по асистирана репродукция е 12 686 524 лв.

През второто тримесечие на 2019г. се запазва установената тенденция на повишаване на броя на приетите заявления – приети са 1448 заявления за организационно и финансово подпомагане при 1283 заявления за същия период на 2018г.
През второто тримесечие на 2019г. са издадени 2 203 заповеди при 1599 заповеди за същия период на 2018г.
Към настоящия момент периодът от подаване на заявление до издаване на заповед е 1 месец.
През третото тримесечие на 2019г. ще бъде осигурено финансиране на всички заявления, подадени в този период.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...