Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет

юли 20, 2018

Уважаеми пациенти, Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2018г. до 30.06.2018г., които са в размер на 4 830 061 лева.

Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет за дейности по асистирана репродукция е 13 527 605 лв.
През второто тримесечие на 2018г. се запазва установената тенденция на повишаване на броя на приетите заявления – приети са 1283 заявления за организационно и финансово подпомагане при 1109 заявления за същия период на 2017г.
През второто тримесечие на 2018г. са връчени 1599 заповеди.
От началото на годината са стартирани 2029 бр. процедури, като при 590 от тях е постигната  клинична бременност.
В периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. са родени общо 455 деца от 367 процедури завършили с раждане и финансирани от ЦАР през 2016г. и 2017г.
Към настоящия момент срокът за връчване на заповеди за организационно и финансово подпомагане е намален на около 3 месеца от датата на подаване на заявление.
Заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през трето тримесечие на 2018г., е 1283 броя.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...