Център за асистирана репродукция лого

Новини

Уважаеми пациенти,

юни 2, 2020

Във връзка с постъпили в ЦАР запитвания относно срока на действие на заповедите за организационно и финансово подпомагане след отмяна на извънредното положение, в желанието си да Ви бъдем максимално полезни, Ви уведомявам за следното:
Всички заповеди, чийто едногодишен срок изтича в периода от 13.03.2020 г. до 14.11.2020 г., автоматично продължават действието си до 14.11.2020 г. на основание параграф 19 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. С него бе удължен срокът на действие на заповедите за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция за времето на самото извънредно положение (т. е. от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г.) и 6 месеца след неговата отмяна, т. е. до 14.11.2020 г. включително.
Заповедите за организационно и финансово подпомагане, чийто срок изтича след 14.11.2020 г., могат да се ползват в рамките на регламентирания едногодишен срок.

Последни новини

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за третото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...